image
Matta 1
Chaɗəya
Gadlagadla ana Tsaubar i'i

 Non Dramatic

image
Matta 1
Chaɗəya
Gadlagadla ana Tsaubar i'i

Dramatic 

 "Ɓwanya nghə təkəsə cha nda kwa nəu na ya,

vimbəlmbəl cha tsəu nda kwa cha laku na'a."

Dəla Karti 119:105

 Jidliya mbwa nə nja tabiya nghə səya nə ka fəu gu tələm dəbə ngha əngəwa ka kəratsəntə kyo intanet.

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.