Ənda njo fə Zama Ap

PWA Instruction
  • Mbəɗiya brauza Safari ku iOS ana uya lakur gu zama
  • Jidliya mbwar təkəya
  • Bangbiya ana ka tabiya Tsakəngri təkəra ki
  • Jidliya ka fəkəri Ap təkəra ki
  • Mbəɗiya taɗər ap nda ka fəkər təkəra ki
  • Səkari nə minti kushu ka kalai i'i