Laku nda njo uya ea ti

Ko nau lətə ea mafakə təwa lakur sə mafakə ingə da səya nga. A da kəl ka par ea tləmə nghə ndara ka nə imel nghə wa, kəl ndara macha ko i nja wun jau ngha.

Target Image